Jakou roli odehrává učitel ve studiu Wing Chun?

Když si začátečníci berou do rukou knihu jednoho z populárních autorů ať již o Čchi Kung, bojovém směru, zenu, snaží se řídit vším tím popisem, zprostředkovaným autorem.

Jakou roli odehrává učitel ve studiu Wing Chun?

Jakou roli odehrává učitel ve studiu Wing Chun?

 „Mistrovství se zdokonaluje pracovitostí a vytrácí se zahálkou“

Když si začátečníci berou do rukou knihu jednoho z populárních autorů ať již o Čchi Kung, bojovém směru, zenu, snaží se řídit vším tím popisem, zprostředkovaným autorem. Skutečnost je taková, že v daném prameni jsou popsány cizí zkušenosti – autora, a ne vždy přímo jeho, často pouze citace jiného odborníka. Čtenář si přitom neuvědomuje, že člověk je individualitou, a to jak vnitřní, tak i vnější, a snaží se na sobě tyto systémy vyzkoušet bez kontroly a korekce učitele, to ho může zavést do slepé uličky, odkud se mu bude jen těžko vycházet bez podlomeného zdraví a rozčarování.

Na začátku studia člověk sám ještě vůbec neví, co by chtěl, jeho cíl je nejasný. Ví jen, že to, co se snaží poznat ho vede k mistrovství. Co to znamená? Pojem mistrovství mu zatím nic neříká. Vysvětlení mistrovství jsou nejasná, rozmazaná. Slyší o: jasné mysli, uvědomění, splynutí s Tao atd. Co to je? Po dlouhých a plodných cvičení však začínáme chápat, že výše popsané pojmy jsou skutečně mlhavé. Že v dané situaci se může vyznat jen učitel. Za jeho pomoci se tato mlha rozptýlí a začne být vidět jasný cíl a význam mistrovství, k němuž víš, jak máš jít.

Začátečník musí postupně zvyšovat stupeň a délku zátěže, bude tak upevňovat své tělo i ducha. Na počátku se všechno zdá zmatené, každé další cvičení projasňuje a přináší světlo.

Dlouhotrvající cvičení se pomalu, a postupně stále více projevuje. Úporné pokroky ve studiu je možné přirovnat k cestě po schodech na vrchol. S každým krokem dostáváme nový úkol, prohlubuje se naše jistota a neochvějnost, sami sobě se stáváme bitevním polem.

Studium po etapách v sobě nese nejenom souhrn aplikovaného aspektu, jeho bojového arzenálu, ale rovněž usnadnění zapamatování si, uspořádání velkého množství informací vnitřního charakteru, jejich vstřebávání a uchovávání. Pouze neustálými cvičeními je možné v sobě vychovat potřebnou rychlost vnímání viděného, zachytit ten vzácný záblesk, jenž není zcela postižitelný žádným výkladem.

Pokud bychom neznali obsah a význam cvičení, tak zůstane pouze jednoduchým provedením formálních pohybů. Když se však dozvíme, jaký vnitřní smysl cvičení obsahuje, přiblížíme se ovládnutí vnitřní síly, k jejímu vědomému využití.

Při provádění vnitřní práce často dochází k nestabilním projevům energie, které začátečník ještě nemůže kontrolovat. Energie se v těle objevuje jaksi odnikud, mění tě, dává sílu a jistotu. Pokud ti ničím neškodí, dává velkou schopnost práce, s jejíž pomocí se dosud nemožné stává možným. V takové chvíli je pomoc učitele velmi potřebná.

Učitel žáka směruje!

Právě proto ke cvičení je zapotřebí přistupovat v klidném stavu, bez prudkých návalů emocí. V okamžiku práce zůstávají všechny životní problémy za hranicemi místa, kde provádíte cvičení. Pokud se něco nedaří, nesmí docházet k projevům hněvu, to pak brání v koncentraci na vytyčený úkol, a také vzdaluje od cíle samotného. Kdokoliv, kdo chce dosáhnout úspěchu, musí mít neoblomnou vůli a zaměření na cíl, musí svědomitě a s vírou snášet strádání a těžkosti studia. Bez spěchu, ale bez prodlevy následovat cestu naplněného poznání. Kdokoliv může začít, i když jen málokomu se to podaří. Naše slabosti jsou velmi těžkými nepřáteli a většina z nás před nimi kapituluje a vzdává to.

Když se dotýkáme tématu bojového umění, budeme se věnovat jen některým momentům, aby se čtenář mohl zamyslet a pochopit, že bez skutečného učitele není žádoucí se do hlubin této nauky pouštět. Učitel, když v žákovi vidí jeho nedostatky a silné stránky, cíleně prostřednictvím žákovi odpovídajících praktických cvičení vykořeňuje jedno a posiluje jiné. To pomáhá k dosažení žádoucího cíle. Rozvíjí potřebným směrem jeho psychofyzické schopnosti, jež mu pomáhají pochopit a použít znalosti za účelem dosažení konkrétního mistrovství

 

Zobrazit všechny články


Novinky od Alexe

Zobrazit všechny články

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

Jste firma nebo jednotlivec? Vytvořím Vám nabídku přímo na míru!

Zavřít
SEO optimalizace