Vstup do světa sebeobrany ve Wing Chun…

Techniky sebeobrany v minulosti byly tajemstvím, protože se s jejich pomocí dalo dosáhnout větší kvality v boji, dávalo to výhodu škole, která disponovala znalostmi v oblasti Wing Chunu.

Vstup do světa sebeobrany ve Wing Chun…

Vstup do světa sebeobrany ve Wing Chun…

Techniky sebeobrany v minulosti byly tajemstvím, protože se s jejich pomocí dalo dosáhnout větší kvality v boji, dávalo to výhodu škole, která disponovala znalostmi v oblasti Wing Chunu.  Od okamžiku nástupu střelných zbraní ztratil boj zblízka svůj význam a tyto znalosti byly zveřejněné pro široký okruh lidí.

Než přistoupíme ke studiu, je třeba si položit otázku - kvůli čemu sis předsevzal se spojit s výukou technik sebeobrany. Je důležité popravdě přesně vědět, proč si to tak velmi přeješ!

Wing Chun otevírá to, co není obyčejnému člověku známo, dává sílu (a to jak tělesnou, duševní tak i duchovní), pohyblivost, ohebnost, rychlost, zdraví. Po dlouhých cvičeních se Wing Chun stává dobrým přítelem člověka, který nikdy nezklame a neopustí, všechny aspekty začíná zavádět a používat ve svém každodenním životě jako pomocníka, přítele, jako zdroj síly pro plnění různých úkolů, přijetí správných rozhodnutí a činů.

Ale, ve všem je nutná praxe! Pokud znalosti v úporné práci nevstřebáme, nedosáhneme výsledku a jistoty, které není možné dosáhnout žádným jiným způsobem. Samotná teorie nám nedá tu sílu, která je zapotřebí jak v práci s partnerem, tak i v každodenním životě. Člověk může namísto střízlivé jistoty získat jen hloupou sebejistotu a ambicióznost. Pouze praxe je jediným kritériem opravdovosti znalostí! Člověk necvičí pro někoho jiného, ale jen a jen pro sebe.

Začátečník musí postupně zvyšovat stupeň a délku zátěže, bude tak upevňovat své tělo i ducha. Na počátku se všechno zdá zmatené, každé další cvičení projasňuje a přináší světlo.

Dlouhotrvající cvičení se pomalu, a postupně stále více projevuje. Úporné pokroky ve studiu je možné přirovnat k cestě po schodech na vrchol. S každým krokem dostáváme nový úkol, prohlubuje se naše jistota a neochvějnost, sami sobě se stáváme bitevním polem.

Studium po etapách v sobě nese nejenom souhrn aplikovaného aspektu, jeho bojového arzenálu, ale rovněž usnadnění zapamatování si, uspořádání velkého množství informací vnitřního charakteru, jejich vstřebávání a uchovávání. Pouze neustálými cvičeními je možné v sobě vychovat potřebnou rychlost vnímání viděného, zachytit ten vzácný záblesk, jenž není zcela postižitelný žádným výkladem.

 

Když nastane situace, že je nutno aplikovat bojové prvky v praxi - nejdůležitější je neztrácet zdravý rozum, snažit se být nejenom rozumným, chápajícím, ale po dosažených zkušenost být také moudrým. Emocionální stabilita, sebeovládání, střízlivost a nezištnost ve všem, co jsi poznal!

Rozum, tělo a duch musí být živými a pevnými. Nerozhodnost vede k porážce, která se v důsledku stává stavem a způsobem života, jehož se nelze zbavit. Proto je možné říci, že je síla a slabost, rozhodnost a pochyby, že jsou vítězi a poražení, mistři a diletanti, vývoj a stagnace. V závislosti na tom se stáváš člověkem, který může sám sebe vést či nikoliv, to je člověkem vítězícím nebo přijímajícím porážku. Na začátku svých přístupů ke cvičení se nutně nacházíš buď v jednom, nebo druhém stavu. To bude pokračovat do té doby, dokud nezačneš používat prostředek akce ve svém pohybu. Tato cesta pomůže jasně uvidět iluzi vítězství a porážek, setře a rozptýlí jejich takzvanou významnost ve tvém vědomí. Jednou pro vždy, nezůstane ani stín vzpomínky na tyto pocity. Každá akce je nyní uvědomělou, tehdy jsi zbaven nepotřebných přání. Život, jenž byl dříve považován za peklo, zmizí, a ty už sebe nikdy neuvidíš v roli oběti.

Wing Chun pomáhá k problému přistoupit z pozice bojovníka, který dělá svůj krok rozhodným a pevným, vychová v sobě trpělivost a sílu vůle do života, a zdokonaluje sebe sama.

 

 

 

Zobrazit všechny články


Novinky od Alexe

Zobrazit všechny články

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

Jste firma nebo jednotlivec? Vytvořím Vám nabídku přímo na míru!

Zavřít
SEO optimalizace